Alla barnen skämt: Gunnel

Gunnel
Alla barnen gick över bron utan Gunnel, hon gick i en tunnel.
Gunnel
Alla var bra backar förutom Gunnel, på henne sköt man enkelt tunnel