Alla barnen skämt: Gudmund

Gudmund
Alla barnen skrek utom Gudmund, hon ville vara tyst en stund.