Alla barnen skämt: Georg

Georg
Alla barnen ligger i sängar utom Georg, han ligger i en hundkorg.