Alla barnen skämt: Erling

Erling
Alla barnen lekte tillsammans utom Erling, för han var en särling