Alla barnen skämt: Engelbrekt

Engelbrekt
Alla barnen går i kyrkan utom Engelbrekt, han har en egen sekt.