Alla barnen skämt: Eline

Eline
Alla barnen var fula förutom Eline, för hon var den fine.