Alla barnen skämt: Edward

Edward
Alla barnen var smarta utom Edward, för han var ett retard