Alla barnen skämt: Dick

Dick
Alla barnen sjöng Singstar utom Dick, för han hade ingen mick