Alla barnen skämt: Dick

Dick
Alla barnen sjöng Singstar utom Dick, för han hade ingen mick
Dick
Alla barnen drog och slet, utom Dick, det var hans pick