Alla barnen skämt: Dag

Dag
Alla barnen boxades utom Dag, för han var för svag
Dag
Alla barn spolade toaletten efter sig. Utom Dag, han var koprofag.