Alla barnen skämt: Britt

Britt
Alla barnen hoppade fallskärm utom Britt för hon föll fritt.