Alla barnen skämt: Borge

Borge
Alla barnen var smarta utom Borge, för han kom från Norge.