Alla barnen skämt: Birgitta

Birgitta
Alla barnen lekte förlossning utom Birgitta, det var i henne dom snitta.
Birgitta
Alla barnen sålde kakor förutom Birgitta för hon sålde sin snippa.