Alla barnen skämt: Bettan

Bettan
Alla barnen tyckte skolan var rolig utom Bettan, för hon fick gå om ettan