Alla barnen skämt: Aurora

Aurora
Alla barnen fick lätta biverkningar utom Aurora, hon fick svåra.