Alla barnen skämt: Andreas

Andreas
Alla barnen köper dyra saker utom Andreas, han handlar bara när det reas.