Alla barnen skämt: Ali

AliAlla barnen röstade på fi, förutom Ali, han röstade på ett annat parti