Alla barnen skämt: Agneta

AgnetaAlla barnen visste vad läraren sa utom Agneta, hon ville inte veta.
AgnetaAlla barnen skrattade förutom Agneta för det var henne de reta