Alla barnen skämt: Åse

Åse
Alla barnen lekte lyckligt i skogen utom Åse, henne hittade polisen i en svart plastpåse.