Alla barnen skämt: Åke

Åke
Alla barnen spelar fiol utom Åke, för han har svalt sin stråke.