Alla barnen skämt: Ärna

Ärna
Alla barnen var smarta förutom Ärna, hon hade inte en hjärna.
Ärna
Alla barnen ville ha ett ordentligt jobb, förutom Ärna. Hon ville bli en porrsjärna.