Alla barnen skämt: Ärna

Ärna
Alla barnen var smarta förutom Ärna, hon hade inte en hjärna.